Perbincangan Dua Hala

LANGKAWI, 23 Mei — Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hasan mengadakan perbincangan dua hala bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II Brunei Darussalam Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof di sini hari ini.