Panduan Borang Pindaan Nama/Alamat Cawangan

  • Pihak Bahagian perlu mengemukakan surat permohonan pindaan nama/alamat kepada Ibu Pejabat UMNO bersama Minit Mesyuarat Jawatan Kuasa Cawangan tersebut.
  • Setiap satu permohonan pindaan perlu disertakan wang RM10 tunai kepada Ibu Pejabat untuk dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS).
  • Borang pindaan (Pertubuhan 10A – Pin. 1/08) akan diisi dan diuruskan oleh Ibu Pejabat UMNO di mana ianya memerlukan tandatangan Setiausaha Agung dan salah seorang Naib Presiden UMNO.
  • Tempoh kelulusan pindaan nama/alamat adalah bergantung kepada Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS).