Panduan Borang Laporan Mesyuarat

 • Borang 9 (Peraturan 10) perlu dikemukakan oleh setiap Negeri/Bahagian/Cawangan yang telah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) apabila selesai mengadakan mesyuarat tahunan.
 • Dokumen yang perlu dilampirkan bersama Borang 9 (Peraturan 10) ini ialah :
  • i. Borang 9 (Peraturan 10)
  • ii. Minit mesyuarat semasa
  • iii. Senarai AJK
  • iv. Penyata Kewangan
 • Laporan Borang 9 (peraturan 10) ini perlu dikemukakan kepada Ibu Pejabat dalam tempoh 60 hari daripada tarikh ianya bersidang.
  • Setiap borang perlu ditandatangani asal oleh pemegang jawatan utama Negeri/Bahagian/Cawangan.
 • Muat Turun Borang 9 (Terbaru)
 • Minit Mesyuarat Persidangan (Terbaru)
 • Penyata Kewangan (Terbaru)
 • Senarai AJK (Terbaru)