Sejarah Wanita UMNO

Sejarah pergerakan politik di kalangan wanita Melayu di negara ini bolehlah disusuli pada tahun-tahun 1940-an. Di waktu itu telah timbul golongan dikalangan orang-orang Melayu khususnya penduduk di negara ini umumnya untuk membuat sesuatu bagi menegakkan maruah bangsa. Ada dikalangan wanita Melayu pada mas aitu telah mula merasakan perlu bersama-sama dengan kaum ellaki untuk berjuang mencapai hasrat-hasrat yang dicita-citakan.

Selepas selesai sahaja perang dunia kedua dan mula pula penjajahan British telah dirasakan oleh rakyat semasa itu semangat yang kuat untuk menentang British khususnya rancangan penjajah tersebut untuk menubuhkan Malayan Union dalam tahun 1945. Semangat yang dirasakan oleh wanita Melayu telah membawa kepada penubuhan sebuah Sekretariat Kaum Ibu pada 25 Ogos, 1949. Ini pula telah disusuli kira-kira dua tahun kemudian dengan penubuhan secara rasmi pergerakan Kaum Ibu UMNO bersama-sama dengan penubuhan Pergerakan Pemuda UMNO. Ibu Zain Sulaiman telah dilantik menjadi Ketua Pergerakan Kaum Ibu UMNO pertama pada tahun 1951.

Berpunca dari pergerakannya di peringkat awalan, pergerakan Kaum Ibu berkembang dengan maju sehinggalah pada hari ini di mana namanya telah diubah menjadi Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Usaha perjuangan Pergerakan Wanita UMNO adalah untuk memupuk kesedaran serta semangat tinggi dikalangan wanita Melayu untuk mengisi kemerdekaan disamping menjadi tenaga penggerak kepada UMNO sendiri. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Wanita UMNO telah mengalami berbagai-bagai cabaran dan bersama-sama dengan tenaga UMNO keseluruhannya telah berjaya mengatasi cabaran tersebut.

Pemimpin-pemimpin pergerakan Kaum Ibu pada masa dahulu telah terpaksa mengharungi berbagai cabaran dan masalah dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam masa menjelajah ke seluruh ceruk rantau negara. Masa itu mereka berjuang tanpa dibantu oleh kemudahan-kemudahan zaman moden. Tanpa imbuhan dan balasan. Mereka semata-mata didorongi oleh semangat tinggi dan rasa tanggungjawab berjuang.

Hari ini Pergerakan Wanita UMNO telah berkembang menjadi satu komponen UMNO yang terbesar dengan anggotanya lebih daripada setangah juta orang. Di cawangan-cawangan dan bahagian-bahagian, ahli Wanita UMNO melebihi bilangan ahli lelaki sungguh pun dari segi pemegangan jawatan masih terlalu sedikit wanita UMNO yang menjadi ketua cawangan atau pun bahagian. Pada masa ini Wanita UMNO mempunyai kesedaran terhadap pergolakan politik semasa sambil dapat mengenalpasti perananya sebagai jentera yang besar yang boleh membawa perubahan-perubahan yang positif di kalangan masyarakat umumnya dan orang Melayu khususnya.

Pergerakan Wanita UMNO menggunakan keupayaan dan jentera politiknya untuk mencapai lima bidang matlamat iaitu bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Untuk mencapai matlamat tersebut, struktur aktiviti dan kegiatan Wanita UMNO sentiasa diubahsuai dengan kehendak keadaan.

Pergerakan Wanita UMNO telah berusaha untuk mewujudkan lebih ramai pemimpin dan bakal-bakal pemimpin dikalangan wanita Melayu di semua peringkat. Proses mewujudkan pemimpin ini dijalankan melalui aktiviti seperti kursus dan latihan khas, sambil sentiasa mengenalpasti wanita-wanita yang boleh diutarakan untuk menjadi ahli atau wakil di dalam perbadanan seperti Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Jawatankuasa Peringkat daerah atau negeri dan juga Lembaga-Lembaga di mana wanita boleh mengemukakan pendapat serta pandangan.

Usaha juga telah dan akan diteruskan untuk meramaikan lagi calon-calon wanita yang boleh diterima untuk bertanding di dalam pilihan raya bagi mengisi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) atau Parlimen serta untuk dilantik ke Dewan Negara.

KETUA-KETUA PERGERAKAN WANITA UMNO

  1. Putih Mariah Ibrahim Rashid
  2. Zainun Sulaiman (Ibu Zain)
  3. Khadijah Sidek
  4. Tan Sri Fatimah Hashim
  5. Tan Sri Aishah Ghani
  6. Dr. Siti Zaharah Sulaiman
  7. Tan Sri Rafidah Aziz
  8. Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil
  9. Dato’ Dr Noraini Ahmad