Logo UMNO

Erti logo UMNO ini adalah daripada ringkasan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dalam setiap huruf diberi makna berikut:

ف

– Pertubuhan

ك

– Kebangsaan

م

– Melayu

بر

– Bersatu

Huruf ini disusun secara vertical (dari atas ke bawah) dan digrafik secara simitrikal.