Penafian dan Privasi

Kesemua kandungan editorial, grafik dan video di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan tidak boleh disalin atau digunakan semula tanpa kebenaran nyata pihak kami, pemilik berdaftar domain umno-online.my (selepas ini dirujuk sebagai “Pemilik Tunggal”), yang berhak dari penggunaan mana-mana kandungan sedemikian dalam talian untuk apa-apa maksud adalah dilarang. Kebenaran untuk menggunakan kandungan hak Media UMNO diberikan berdasarkan kebenaran.

Semua bahan-bahan adalah hak cipta dan mana-mana salinan perlu dikekalkan dengan kebenaran diberikan oleh Media UMNO. Anda tidak boleh memaparkan kandungan atau bahan yang terkandung dalam dalam portal ini untuk tujuan komersial atau peribadi tanpa kebenaran pihak kami terlebih dahulu.

UMNO Online tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Bahan agensi berita pihak ketiga yang terkandung dalam umno-online.my dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan, disiarkan, ditulis semula untuk siaran atau penerbitan atau diulang secara langsung atau tidak langsung dalam mana-mana medium media. Tiada kerugian atau mana-mana bahagiannya boleh disimpan dalam komputer. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan atau ketinggalan daripadanya atau dalam transmisi atau penghantaran semua atau mana-mana artikel atau bagi apa-apa ganti rugi yang berbangkit daripada apa-apa yang disebut di atas.