Santuni Rakyat Ketika Lawatan Di Beberapa Negeri Pahat Kenangan Manis Buat Agong