Dr Akmal Rai 207 Kanak-Kanak Dari Keluarga Kurang Berkemampuan Jasin