Kerja-Kerja Tanah Pembinaan Pusat Data Melebihi 50 Peratus – Ab Rauf