Dasar Kawalan Harga, Subsidi Ayam Diteruskan Sehingga Mekanisme Bersasar Dimuktamadkan

@umnoonline