Impak Besar Negara Selepas Perjanjian Persefahaman Negara