World Urban Forum Ke-11

POLAND 28 Jun–Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican selaku Ketua Delegasi Malaysia ke World Urban Forum Ke-11 di Katowice, Poland mengadakan mesyuarat dua hala bersama rakan sejawat saya H.E. Asseem Abdel Hamid El Gazzar, Menteri Perumahan, Utiliti dan Komuniti Bandar Mesir di Pavilion Malaysia.