Menerima Peruntukan Khas YAB Perdana Menteri

MELAKA 23 Jun–Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Md Ali menerima cek berjumlah RM8,000,000,00 (lapan juta Ringgit Malaysia) di bawah Peruntukan Khas YAB Perdana Menteri bagi menaik taraf sistem perparitan dan kerja-kerja lain berkaitan di 22 hotspot utama banjir di Negeri Melaka.