Majlis Menandatangani Perjanjian

KUALA LUMPUR 11hb FEB—Menteri Sains Teknologi Dan Inovasi Datuk Seri Adham Baba hadir di Majlis Menandatangani Perjanjian di antara Syarikat MW EV Sdn. Bhd. (MW EV) dan Syarikat EZ-Charge (EZ Charge) dari United Kingdom. Usahasama antara MW EV dan EZ Charge ini yang dilihat sebagai antara landasan yang baik bagi industri automotif yang akan melibatkan inisiatif teknikal, penambahbaikan prasarana dan pengurusan yang akan meningkatkan kualiti industri automotif tempatan di Malaysia.