Lawat Pusat Kajian Arkeologi

LENGGONG 16 hb JAN — Ahli Parlimen Lenggong Datuk Seri Dr. Shamsul Anuar Nasarah mengiringi Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad melawat ke
Pusat Kajian Lapangan Arkiologi USM Kota Tampan Lenggong semalam .- Fb : Shamsul Anuar Nasarah