Kg Tradisi, Kg Orang Asli Sebagai Sebahagian Produk Pelancongan