COVID: Kes Baharu Menurun, Tiga Kluster Baharu Dikenal Pasti – KP Kesihatan