PM Tidak Mahu Amalan Lantik Kontraktor Penyelamat Terus Berlaku