Peruntukan RM400 Bilion, 14 Tindakan Inovatif Bagi Membangun Dan Mengukuh Ekonomi Dalam RMK-12 – PM

KUALA LUMPUR, 27 Sept – Peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM400 bilion, empat pemangkin dasar dan beberapa tindakan inovatif yang berani, Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) 2021-2025 dirancang untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, menangani cabaran sosioekonomi dan meningkatkan daya saing negara untuk menjadi pemain yang lebih berdaya tahan dan lestari dalam pentas dunia.

Dalam lima tahun ke depan, ekonomi negara dijangka pulih dan mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih mampan antara 4-5-5.5 peratus setahun setelah mengalami pergolakan pada akhir RMK-11 akibat pandemik COVID-19.

Perbelanjaan pembangunan dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) adalah RM260 bilion.

“RMK-12 yang merupakan pelan jangka sederhana dengan objektif ‘Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan’, adalah permulaan kepada fasa baharu dalam hala tuju pembangunan negara – Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030),” kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) Datuk Seri Mustapa Mohamed dalam dokumen RMK-12 bertemakan: ‘Memulihkan pertumbuhan ekonomi, menangani cabaran sosioekonomi, mengimbangi pembangunan antara wilayah serta meningkatkan daya saing negara,’ yang dikeluarkan hari ini.

Sebilangan daripada 14 pengubah adalah penting untuk pembaharuan dan transformasi, menjadi pemangkin industri strategik dan berimpak tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keselamatan negara dan pembinaan negara, mengubah pendekatan dalam membasmi kemiskinan tegar, merangkul ekonomi pekeliling serta mengubah masyarakat perkhidmatan melalui keseluruhan pendekatan pemerintah.

Walaupun peruntukan perbelanjaan pembangunan pada RMK-12 lebih banyak daripada RMK-11, peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan dasar pada 2021 dan 2022 dijangka akan menghadapi cabaran pada 2021 dan 2022 setelah berlakunya krisis kesihatan.

Dasar fiskal mengembang akan dilaksana dalam jangka pendek untuk mencergaskan semula aktiviti ekonomi selepas pandemik COVID-19.

Langkah konsolidasi fiskal akan dilaksana semula setelah ekonomi kembali pulih bagi memastikan kemampanan fiskal jangka panjang.

Sehubungan itu, baki fiskal disasarkan antara -3.5 peratus dan -3 peratus kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada 2025.

Kutipan hasil akan dipertingkat dengan meneroka sumber baharu, memperluas asas cukai, mengkaji semula insentif cukai, memperkukuh keseluruhan pentadbiran cukai serta melaksana strategi meningkatkan hasil dalam jangka sederhana.

Menurut dokumen itu, dalam tempoh RMK-12, usaha bersepadu akan ditumpu untuk mencergaskan semula sektor ekonomi bagi memulihkan momentum pertumbuhan.

Tumpuan akan diberi untuk melonjakkan produktiviti terutama melalui peningkatan guna pakai teknologi, memperluas pasaran eksport, memperkukuh keberkesanan ekosistem pengantaraan kewangan, mempertingkat peranan kawasan perindustrian serta menambah baik dasar dan tadbir urus.

Sektor swasta akan memainkan peranan yang lebih besar dalam mengembalikan momentum pertumbuhan dalam menghadapi cabaran masa depan dan bersaing dalam pasaran global, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) itu.

PELABURAN BERKUALITI BAKAL PERKUKUH PERTUMBUHAN EKONOMI

Pelaburan swasta akan kembali pulih dan dijangka berkembang pada kadar 5.8 peratus setahun, disokong oleh pendapatan isi rumah lebih tinggi berikutan pasaran buruh yang dijangka stabil seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19, gaji minimum yang lebih tinggi dan bantuan tunai kepada kumpulan sasar.
Menurut dokumen tersebut, pelaburan swasta akan kembali pulih dan dijangka berkembang pada kadar 3.8 peratus setahun atau purata sebanyak RM258 bilion pada harga semasa berbanding RM233 bilion dalam tempoh RMK-11.

Insentif pelaburan sedia ada juga akan disemak semula bagi menarik lebih banyak pelaburan, terutama dalam industri strategik dan berimpak tinggi.

Pelaburan langsung domestik akan digalakkan dengan memberi tumpuan kepada penerimaan teknologi dan penyediaan ekosistem perniagaan yang inovatif, terutamanya untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Dalam usaha menarik pelaburan langsung asing (FDI), tumpuan akan diberi kepada syarikat yang membantu firma tempatan untuk memperoleh akses pasaran serta pemindahan teknologi dan pengetahuan.

Melalui pelbagai usaha ini, pelaburan sektor swasta dijangka meningkat kepada melebihi 75 peratus daripada jumlah keseluruhan pelaburan dalam tempoh RMK-12 berbanding 70 peratus dalam tempoh RMK-11, iaitu mencapai tahap purata sebelum Krisis Kewangan Asia 1997/1998.

“Sementara itu, pelaburan awam dijangka meningkat sebanyak 2.6 peratus setahun, dipacu oleh perbelanjaan pembangunan kerajaan dan perbelanjaan modal syarikat awam bukan kewangan.

“Sebahagian besar pelaburan ini adalah dalam infrastruktur, pengangkutan, utiliti serta industri minyak dan gas. Projek utama sektor awam yang akan dilaksana termasuk pelaksanaan projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL), Sistem Transit Rapid Johor Bahru-Singapura dan Lebuhraya Pan Borneo.

“Projek ini akan dilaksana secara berperingkat dengan mengambil kira kekangan peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi memastikan kemampanan fiskal. Penggunaan awam dijangka berkembang sebanyak 3.7 peratus setahun, selaras dengan langkah yang diambil bagi mengurangkan impak pandemik COVID-19 dan merangsang pertumbuhan ekonomi,” katanya.

EKONOMI DALAM NEGERI

Dalam tempoh RMK-12, potensi pengeluaran dijangka berkembang antara empat dan lima peratus dan aktiviti sektor swasta akan kembali pulih dan kekal sebagai peneraju pertumbuhan disokong oleh dasar monetari dan fiskal yang akomodatif.

Keadaan pasaran buruh dijangka bertambah baik dengan tenaga penuh di bawah rancangan lima tahun dengan kadar pengangguran berada pada empat peratus pada 2025 manakala inflasi dianggarkan stabil dengan purata kadar inflasi tahunan (2021-2025) berada pada 2.7 peratus.

Kadar KDNK yang dijangka berkembang sebanyak 4.5-5.5 peratus setahun akan didorong oleh pertumbuhan produktiviti buruh yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan negara kasar (PNK) per kapita sebanyak 6.4 peratus kepada RM57,882 pada 2025 berbanding RM42,503 pada 2020.

Gaji dan upah juga dijangka meningkat dan menyumbang kepada agihan pendapatan yang lebih saksama antara pemilik modal dan pekerja dan seterusnya meningkatkan pendapatan isi rumah.

Secara keseluruhannya, kesejahteraan rakyat dijangka meningkat, disokong oleh kemajuan ekonomi dan sosial serta pembangunan wilayah yang seimbang dan inklusif.

Sektor perkhidmatan dan pembuatan akan terus menjadi pemacu utama ekonomi dan sektor pertanian akan dicergaskan semula untuk menyokong aktiviti hiliran dan meningkatkan jaminan bekalan makanan.

Pertumbuhan sektor ini akan disokong oleh permintaan yang kukuh, produktiviti yang meningkat serta aktiviti yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan berintensifkan pengetahuan.

Pelaksanaan Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara adalah penting bagi melonjakkan pertumbuhan dalam semua sektor.

“Sektor perkhidmatan dijangka mencatat pertumbuhan yang kukuh sebanyak 5.2 peratus setahun (2022-2025) dan menyumbang 58.3 peratus kepada KDNK pada 2025. Subsektor perdagangan borong dan runcit akan terus menjadi penyumbang utama, disokong oleh strategi untuk memodenkan subsektor ini serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan rantaian bekalan.

“Penekanan juga akan diberi untuk mempercepat pembangunan industri yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk industri halal dan kreatif serta pelancongan,” katanya.

Bagi sektor pembuatan, ia dijangka berkembang sebanyak 5.7 peratus setahun (2020-2025) diterajui oleh subsektor berorentasikan eksport.

Bagi sektor pertanian, ia dijangka berkembang sebanyak 3.8 peratus setahun (2020-2025) dan menyumbang tujuh peratus kepada KDNK pada 2025.

Sektor pembinaan dijangka berkembang sebanyak 4.2 peratus setahun dipacu oleh subsektor kejuruteraan awam dan bangunan kediaman dan sektor perlombongan dijangka meningkat sebanyak 2.6 peratus dipacu oleh peningkatan pengeluaran gas asli.

MANFAATKAN PENYERTAAN DALAM RANTAIAN NILAI GLOBAL

Prestasi perdagangan antarabangsa Malaysia dijangka lebih baik seiring dengan jangkaan pemulihan global dan pengukuhan harga komoditi utama.

Menurut dokumen tersebut, eksport kasar dijangka meningkat pada kadar purata tahunan sebanyak lima peratus disokong oleh produk yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi serta pasaran yang lebih luas.

“Pelaksanaan Pelan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) 2025 serta usaha untuk memeterai perjanjian perdagangan bebas (FTA) baharu dijangka dapat terus merangsang pertumbuhan perdagangan luar.

“Perjanjian perdagangan baharu ini termasuklah Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP), iaitu FTA terbesar dunia yang meliputi sekitar 30 peratus kepada KDNK global dan penduduk seramai 2.2 bilion.

“Perjanjian RCEP menawarkan potensi besar dalam memudah cara perdagangan bagi Malaysia, akses pasaran yang lebih luas dan pengurangan halangan perdagangan,” katanya.

Menurut dokumen itu, eksport barangan pembuatan dijangka mencatat pertumbuhan purata sebanyak 4.9 peratus setahun, didorong terutamanya oleh eksport produk E&E dan produk berasaskan sumber.

Pertumbuhan eksport E&E sebanyak 5.1 peratus setahun akan diterajui oleh produk seperti litar bersepadu, diod dan semikonduktor fotosensitif.

Eksport pertanian dijangka meningkat sebanyak 4.8 peratus setahun disumbangkan terutamanya oleh minyak sawit dan produk berasaskan sawit serta getah asli manakala pertumbuhan eksport perlombongan akan kembali pulih, meningkat sebanyak 7.3 peratus setahun disokong oleh eksport petroleum mentah dan LNG.

Import kasar dianggar berkembang pada kadar purata tahunan sebanyak 5.9 peratus selari dengan prestasi eksport yang kukuh dan peningkatan pelaburan domestik yang memerlukan import barangan pengantara dan barangan modal yang lebih tinggi.

Import barangan penggunaan dijangka meningkat berikutan kuasa beli rakyat Malaysia yang dijangka bertambah dalam tempoh RMK-12. Lebihan imbangan perdagangan dijangka masih tinggi, iaitu sebanyak RM191 bilion pada 2025.

Akaun semasa imbangan pembayaran disasarkan akan mengekalkan lebihan sebanyak RM44 bilion atau 2.2 peratus kepada PNK pada 2025. – BERNAMA

@www.umnoonline.my

Dapatkan berita terkini UMNO terus ke Whatsapp Anda! Ikuti     Whatsapp Channel UMNO Online sekarang.