Jawapan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

KUALA LUMPUR, 22 Sept — Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican yang juga Ahli Parlimen Lipis ketika sesi soalan lisan pada Mesyuarat Penggal Keempat, Parlimen ke-14 di Bangunan Parlimen hari ini.