Mesyuarat Pasca Kabinet Kementerian Wilayah Persekutuan

PUTRAJAYA, 1 Sept — Menteri Wilayah
Datuk Seri Shahidan Kassim mempengerusikan Mesyuarat Pasca Kabinet Kementerian Wilayah Persekutuan pada petang ini di sini.