Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Negeri Melaka

MELAKA 9 Disember — Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Md Ali menyampaikan Ucapan Belanjawan Tahun 2021 Negeri Melaka ketika membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang di Dewan Undangan Negeri Melaka hari ini. Foto – FB Sulaiman Md Ali.