Melawat Kawasan

LENGGONG, 6 DIS — Menteri Sumber Tenaga Dan Sumber Asli Datuk Dr Syamsul Anuar Nasarah bersama Penghulu Mukim Kenering meninjau tempat memancing yang di cadangkan oleh pimpinan Kampung Rancangan Merah Lenggong semalam