Pembukaan Sidang Dewan Undangan Negeri Sabah Ke-16.

KOTA KINABALU, 12 Nov — Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bersama ADUN yang lain mengiringi keberangkatan pulang Tuan Yang Terutama, Yang Di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (Dr.) Haji Juhar bin Datuk Haji Mahiruddin pada Majlis Pembukaan Sidang Dewan Undangan Negeri Sabah Ke-16.