Mesyuarat Dalam Talian

PUYRAJAYA, 11 Nov — Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr Noraini Ahmad dan pengurusan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Naib-Naib Canselor Universiti Awam (UA) dan wakil Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) secara dalam talian untuk mengetahui perkembangan para pelajar.