Semua Perkhidmatan Kerajaan Beroperasi Sepanjang PKPP