Ucapan Ketua Pembangkang

KUALA LUMPUR, 18 Julai – Ketua Pembangkang, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mempersembahkan Ucapan Menjunjung Kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong pada Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama, Parlimen Keempat Belas ini hari ini.