Pemilihan UMNO 2018 Ditutup

>>> Klik URL Sistem: https://pemilihan.fsum.my

Borang Pencalonan dan Panduan Sistem boleh dimuat turun di situ.

PENGGUNA : BAHAGIAN DAN CALON

Pengguna Peringkat Bahagian :

 

Setiausaha Bahagian, Penolong Setiausaha Sayap-Sayap Bahagian

 

1. Nama Pengguna : cth – p001 (SUB Bahagian),

bw001 (PSU Wanita), by001 (PSU Pemuda),

bp001 (PSU Puteri)

 

2. Kata Laluan : 4 Digit Belakang Nombor Kad Pengenalan

 

3. Klik butang ‘MASUK’

 

Bagi pencalonan CALON online perlulah masukkan SEMUA maklumat seperti yang dinyatakan di bawah terlebih dahulu;

 

1. Nama : Nama Calon (nama seperti dalam kad pengenalan)

 

2. No. KP : Nombor Kad Pengenalan (masukkan tanpa tanda ‘-’)

 

3. No. Telefon

 

4. Klik butang ‘MASUK’

 

*PERINGATAN KHAS
– Pengguna tidak boleh akses sistem jika BUKAN Ahli UMNO.

 

PANDUAN MENGISI BORANG PENCALONAN

 

1. Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap butir-butir yang diperlukan dari ruangan A sehingga H.

 

2. Pemohon hendaklah memastikan bahawa telah menjadi AHLI UMNO di Bahagian yang ingin ditandinginya.

 

3. Pemohon WAJIB MENCETAK BORANG PENCALONAN yang telah lengkap diisi sebagai bukti permohonan.

 

4. Setiap permohonan akan disaring mengikut syarat kelayakan pemilihan dan Akta Pertubuhan.

 

5. Senarai akhir calon akan dimaklumkan ke Bahagian oleh Ibu Pejabat UMNO Malaysia melalui media online dan pekeliling ke Bahagian dan Negeri.

 

 

*Jika ada sebarang kesulitan boleh menghubungi nama pengawai yang tertera pada surat pekeliling Ibu Pejabat UMNO.